Programmatūras un tehnoloģiju audits

Nodrošinām programmatūras un citu saistīto tehnoloģisko rīku auditu, nepieciešamības gadījumā arī IT infrastruktūras auditu. Sādu auditu iesakām veikt sekojošos gadījumos:

  • Nepieciešams neatkarīgs vērtējums piegādātas programmatūras vai tehnoloģiju atbilstībai pieprasītājam.
  • Nepieciešams lēmums esošās programmatūras vai tehnoloģiju tālākai attīstībai (investīciju piesaistei), vai nomaiņai uz jaunu.

Audita procesā tiek izskatīta programmatūras funkcionalitāte, tehnoloģiskais un tehniskais nodrošinājums, dokumentācija un citi nepieciešamie faktori. Tiek veiktas intervijas ar projekta dalībniekiem un ieintresētajām pusēm. Rezultātā tiek sastādīta audita atskaite, kura ietver:

  • Esošās situācijas izklāstu
  • Problēmu raksturojumu
  • Rekomendācijas situācijas uzlabošanai
Sazinieties ar mums un mēs pastāstīsim vairāk, kā mēs varam palīdzēt viest skaidrību tieši Jūsu projektā.
Pieraksties mūsu jaunumiem

Gedvillo Consulting
E-pasts:

 .