Konsultācijas

Konsultācijas noder tādā gadījumā, kad jums nav pārliecības par to, ka jums nepieciešams kāds no pakalpojumiem, vai arī nav skaidrība, kādus procesus un kā organizēt, kā arī gadījumos, kad jums kā uzņēmējam vai vadītājam ir vēlme padziļināti ieskatīties kādā no tēmām, lai rastu jaunas idejas jau esošajā darba procesā. Droši sazinieties ar mums par projektu vadību kopumā, vai par kādām no zemāk uzskaitītajām tēmām.

 • Produktu izstrādes vai ieviešanas nodaļas vadība
 • Projektu vadības nepieciešamība jūsu organizācijā, nodaļā vai projektā
 • Projektu vadības metodoloģijas izstrāde
 • Sfēras ekspertu piemeklēšana un izvēle
 • Biznesa sistēmu pieejamība Latvijas un pasaules tirgū, katras sistēmas stiprās un vājās puses.
 • Piegādātāju stiprās un vājās puses Latvijas tirgū, pieredze tautsaimniecības nozarēs.
 • Biznesa prasību un ekspektāciju apkopošana un vadība
 • Projekta apjoma un ietvaru (scope) izveide un vadība
 • Projekta laika plānošana un vadība
 • Izmaksu plānošana un vadība
 • Kvalitātes standartu definēšana un kvalitātes kontroles vadība
 • Projekta komandas izveide un vadība
 • Emociju analīze un vadība
 • Dalībnieku, iesaistīto un ieinteresēto pušu (stakeholders) apzināšanās, novērtēšana un vadība
 • Komunikācijas plāna un kanālu definēšana un vadība
 • Izmaiņu pieprasījumu procesa definēšana un vadība
 • Risku apzināšanās, izvērtēšana un vadība
 • Piegādātāju, apakšuzņēmēju atlase, iepirkumi, līgumu slēgšana un vadība
 • Pārmaiņu vadība
 • Emocionālā inteliģence

Sazinieties ar mums jebkuru projektu vadības, sagatavošanas, iepirkumu u.c. jautājumos.


Pieteikties uz konsultāciju

Pieraksties mūsu jaunumiem

Gedvillo Consulting
E-pasts:

 .