Biznesa prasību definēšana

Projekti sākas ar ideju, kura risina kādu biznesa problēmu vai vajadzību. Tālāk šai idejai ir jāpiešķir konkrētas mērāmas aprises un jāatrod kāds, kurš to var realizēt. Procesu, kur tiek apzināta ideja mērāmā formā var saukt par biznesa prasību definēšanu. Rezultātā rodas dokuments, ar kuru var veikt oficiālu vai neoficiālu iepirkumu, un uz kura pamata piegādātāji sagatavo savus piedāvājumus projekta realizācijai.

Latvijā ir vērojamas vairākas pieejas, kādā organizācijas nonāk līdz līgumam ar konkrētu piegādātāju:

  • Ir ideja, kura izdiskutēta uzņēmuma iekšienē, un tiek meklēts piegādātājs, kurš šo ideju var izanalizēt sīkāk un piedāvāt risinājumu
  • Ir ideja, tā tiek aprakstīta kaut kādā noteiktā veidā, atbilstoši organizācijas vadības interpretācijai par pareizumu, un tiek dota potenciāliem piegādātājiem piedāvājumu gatavošanai (iepirkumam). Piedāvājumi parasti ir ļoti dažādi, jo balstās uz katra piegādātāja interpretāciju par prasībām. Bieži vien tas tiek darīts apzināti.
  • Ir ideja, tā tiek aprakstīta pietiekami detalizēti un mērāmi, kas ļautu piegādātājiem uzreiz novērtēt savu kompetenci konkrētajā nozarē un sagatavot precīzu piedāvājumu, un pasūtītājam ļautu pēc tam nomērīt piegādātā rezultāta atbilstību šīm prasībām.

Mēs piedāvājam Jums palīdzēt sagatavot pēdējo variantu, tādējādi ļaujot pārliecināties par piegādātāja atbilstību un projekta budžetu pirms tiek noslēgts līgums. Pētījumi liecina, ka 24% projektu pārsniedz savu budžetu tādēļ, ka budžeta noteikšanas brīdī prasības nebija precīzi definētas. Piegādātāji bieži vien to izmanto apzināti, t.i., piedāvājumu sagatavo pēc savas lētākās interpretācijas, apzinoties, ka pasūtītājam tas visticamāk būs par maz un pasūtītājs būs spiests palielināt budžetu, lai apmierinātu savas vajadzības.

Šis process ļauj arī Jums pašiem apzināties savu prasību apjomu un sarežģītības pakāpi, kas ļaus tālāk daudz profesionālāk sarunāties ar piegādātājiem. Normālā gadījumā, piegādātājs vēlēsies veikt vēl dziļāku prasību analīzi, lai spētu novērtēt, kā pareizāk uzstādāma viņu konkrētā sistēma.

Sazinieties ar mums un mēs pastāstīsim vairāk, kā mēs varam palīdzēt tieši Jums definēt Jūsu biznesa prasības.

Biznesa prasības

Pieraksties mūsu jaunumiem

Gedvillo Consulting
E-pasts:

 .