Pakalpojumi

Projektu vadība, audits un uzraudzība

Projektu vadība un uzraudzība jebkurā projekta posmā un apjomā, izmantojot dažādas projektu vadības un pārmaiņu vadības metodes. Esošu projektu audits un rekomendāciju sastādīšana.

Programmatūras un tehnoloģiju audits

Izstrādātās vai izstrādes procesā esošas programmatūras un tehnoloģiju kvalitātes audits, ar rekomendācijām programmatūras un tās izstrādes procesa uzlabošanā.

Programmatūras un tehnoloģiju atlase

Atbilstošākās programmatūrasu un citu tehnoloģiju atlase no tirgū esošā piedāvājuma, balstoties uz organizācijas specifiku un biznesa vajadzībām, mērķiem.

Biznesa procesu audits un automatizācija

Kad nepieciešams skats no malas un pieredze biznesa procesos, lai pārliecinātos, ka strādājat efektīvi un esiet gatavi šo procesu automatizācijai.

Biznesa prasību definēšana

Organizācijas vajadzību un prasību definēšana, lai varētu tās iesniegt potenciālajiem piegādātājiem piedāvājumu sagatavošanai.

Pārmaiņu vadība

Pārmaiņu un digitālās vai agile transformācijas vadība organizācijās, darbinieku un partneru pretestības vadība, darbinieku iesaistes un atsaucības uzlabošana.

Gedvillo Consulting
E-pasts:

 .