Scrum - kursi un apmācības

Tuvākās apmācības

Certified Scrum Product Owner (CSPO) - 14. un 15. oktobris 2019 - Rīga   Vairāk informācijas

Certified Agile Leadership I (CAL I) - 16. un 17. oktobris 2019 - Rīga   Vairāk informācijas

Certified Scrum Master (CSM) - 03. un 04. februāris 2020 - Rīga   Vairāk informācijas


Citi datumi tiks paziņoti. Pieprasiet informāciju!

Kas ir Scrum

Scrum ir pasaulē populārākais aizstājējs tradicionālajai projektu vadībai. 

Scrum ietvars piedāvā metodes, ar kurām efektīvi organizēt komandas darbu pie sarežģītu vai inovatīvu produktu izstrādes, ar mērķi pakāpeniski piegādāt produktu, kas nes vislielāko vērtību pasūtītāja biznesam.

Scrum ietvarā caurvijas Agile (spējā izstrāde) domāšana un vērtības, kā arī nepārtraukts uzsvars uz komandas darba pašorganizāciju un uzlabošanos.

Vienas no izcilākajām Scrum apmācībām reģionā

Mācību programma divu dienu garumā piedāvā praktisku pieredzi Agile un Scrum principos un uzbūvē. Apmācību programmu iespējams pielāgot dažādu nozaru speciālistiem un dažādiem zināšanu līmeņiem projektu vadībā. 

Apmācības tiek veiktas interaktīvā un sadarbību veicinošā formātā ar lekcijām, grupu diskusijām, uzdevumiem, simulācijām un piemēriem no reālās dzīves.

Grupas var veidot gan no viena uzņēmuma darbiniekiem, gan arī formēt jauktas individuāla apmeklējuma grupas.

Pēc apmācībām jums būs izpratne par Scrum mērķiem, teoriju un praksi, domāšanas veidu un kultūru. Jūs pilnībā pārzināsiet Scrum meistara (Scrum Master) un pārējās lomas un būsiet gatavi lietot Scrum savā uzņēmumā.

Kam šīs apmācības domātas

Šis kurss ir paredzēts topošajiem Scrum meistariem, izstrādes komandas dalībniekiem, menedžeriem, projektu vadītājiem, organizāciju komandu vadītājiem un līderiem, kuri meklē dziļāku izpratni Scrum principos un uzbūvē.

Mācības ir ieteicamas arī tiem, kas pašlaik ievieš vai plāno ieviest Scrum savos uzņēmumos vai projektos, kā arī jebkuram, kas ir ieinteresēts izprast Scrum uzbūvi.

Scrum mācību kursa saturs  

Apmācību saturu var pielāgot konkrētai grupai, atkarībā no grupas mērķiem un zināšanu līmeņa. Piedāvātās tēmas ir sekojošas:

 • Kas ir Agile (spējā izstrāde) un kādēļ tas lieliski iederas mūsdienu projektos
 • Iteratīva un inkrementāla projektu vadība
 • Scrum pārskats
 • Scrum kultūra un vērtības
 • Scrum lomas
 • Produkta īpašnieks (Product Owner
 • Izstrādes komanda un pašorganizācija (Development Team)
 • Scrum meistars (Scrum Master)
 • Prasību definēšana un precizēšana, stāstu kartes izveide (Product Discovery, Story Mapping)
 • Scrum procesa simulācija
 • Scrum iterāciju plānošana (Planning)

 • Scrum procesa simulācijas turpinājums
 • Ikdienas Scrum sapulces (Daily Scrum)
 • Biznesa prasību precizēšana, sadalīšana, vērtēšana un prioritāšu noteikšana ( Grooming)
 • Izstrādātā produkta izvērtēšana (Review and Demo)
 • Komandas darba novērtēšanas un uzlabošanas metodes (Restrospective)
 • Scrum projekta ilgtermiņa plānošana un metrikas (Velocity, Release Burnup Chart u.c.)

 • Risku vadība un vizualizācija
 • Scrum lielās organizācijās (LeSS, SAFe u.c.)
 • Organizāciju transformācija uz Scrum
 • Sagatavošanās atbilstošai sertifikācijai

Kursu materiāli un norise

Cenā iekļauti kursu materiāli elektroniskā formātā

Apmācības iespējams organizēt gan pasūtītāja telpās, gan citās telpās. Iespējams nodrošināt ēdināšanu.

Valoda

Apmācības notiek latviešu, krievu vai angļu valodā, atkarībā no grupas prasībām. Visi mācību materiāli ir angļu vai latviešu valodā.

Pasniedzēji

Apmācības vada pasniedzēji, kuri ir savas jomas profesionāļi ar ievērojamu praktisko pieredzi un kuri ieguvuši atbilstošus sertifikātus, kas apliecina kvalifikāciju, zināšanas un prasmes.

Sertifikācija

Pēc semināra pabeigšanas jums būs iespēja kārtot sekojošus eksāmenus scrum.org platformā:

Tuvākās apmācības

Certified Scrum Product Owner (CSPO) - 14. un 15. oktobris 2019 - Rīga   Vairāk informācijas

Certified Agile Leadership I (CAL I) - 16. un 17. oktobris 2019 - Rīga   Vairāk informācijas

Certified Scrum Master (CSM) - 03. un 04. februāris 2020 - Rīga   Vairāk informācijas

 

Citi datumi tiks paziņoti. Pieprasiet informāciju!


<< Citas apmācību tēmas

Gedvillo Consulting
E-pasts:

 .