Projektu vadības psiholoģiskie aspekti

Tuvākās apmācības

Datumi tiks paziņoti. Pieprasiet informāciju!

Kas tas ir

Projektu vadības teorija runā par vairākiem aspektiem, kuriem ir jāizpildās, lai nodrošinātu veiksmīgu projektu vadību. Cilvēka lomai, precīzāk cilvēka psiholoģijai un emocionālajai inteliģencei, ir noteicoša loma projekta veiksmes nodrošināšanā. 

Kāpēc kāds vienu un to pašu projektu spēj novadīt ātrāk, precīzāk, ar mazāk iztērētiem resursiem, nekā otrs? Kāpēc kāds projekts ir spējis sasniegt mērķus un gala lietotāji ir apmierināti, bet kāds cits projekts nav spējis radīt gandarījumu nevienai no iesaistītajām pusēm, un mērķi arī netiek sasniegti? 

Atbildes meklējamas projektu vadības pamatprincipu un cilvēka psiholoģijas aspektu pārzināšanā. 

Apmācību pieeja

Apmācības ir balstītas uz astoņiem secīgi veidotiem moduļiem. Katra moduļa ilgums ir 4 stundas. Dalībnieks var izvēlēties apmeklēt visu semināru ciklu vai tikai tos moduļus, kuri ir aktuāli konkrētajā brīdī. Seminārā izmantotā metodoloģija nodrošina dalībnieka organisku iekļaušanos jebkurā modulī. Semināra ietvaros tiek apskatīta projektu vadība no teorētiskā un praktiskā skatupunkta, pievienojot psiholoģiskos aspektus un skaidrojumus. Šī pieeja nodrošina projektu vadības zināšanu precīzu izpratni, un prasmi tās kvalitatīvi pielietot reālajā dzīvē. 

Kam tas ir domāts

Apvienotais analītiskais seminārs “Projektu vadības psiholoģiskie aspekti” ir paredzēts:

 • Organizācijas vadībai
 • Organizācijas struktūrvienību vadībai
 • Projektu vadītājiem
 • Projektu vadības pasniedzējiem un konsultantiem
 • Cilvēkiem, kuri ikdienā saskaras ar dažādiem projektu vadības jautājumiem
 • Cilvēkiem, kuriem ir jāizvēlas atbilstoši projektu vadītāji vai projektu vadības ārpakalpojumi

Programma

1. modulis “Veiksmīgs projekts un spīdošs projektu vadītājs”

 • Projekta definīcija teorijā un cilvēku uztverē 
 • Cilvēku loma projektā
 • Veiksmīga projekta priekšnosacījumi
 • Ko nozīmē vadīt projektu
 • Projektu vadītāja klasiskie un psiholoģiskie pienākumi 
 • Projektu vadītājam nepieciešamās īpašības un prasmes tās pielietot

2. modulis “Projekta dzīves cikla izvēle un tā psiholoģiskā ietekme”

 • Projekta dzīves cikli un to salīdzinājums
 • Cilvēku attieksme pret dzīves cikliem
 • Personībām atbilstošākā projekta dzīves cikla izvēle
 • Projekta dzīves cikla izvēles ietekme uz projekta veiksmi
 • Projekta apjoma un ietvaru (scope) vadība
 • Cilvēka spējas un iespējas apzināties un izteikt prasības un gaidas attiecībā pret projektu
 • Prasību un ierobežojumu apzinātas un neapzinātas noklusēšanas iemesli
 • Instrumenti prasību, gaidu un ierobežojumu noteikšanai projekta ietvaros

3. modulis “Laika un izmaksu vadība projektā un cilvēku uztverē”

 • Laiks un cilvēku attieksme pret to
 • Kāpēc rodas problēmas ar laika plānošanu?
 • Laika kavēkļi un to pārvarēšana
 • Rīcība neprecīzi izplānota laika gadījumā
 • Izmaksu vadība un cilvēka attieksme pret naudu

4. modulis “Kvalitātes vadība projektā un tās nodrošināšana cilvēka apziņā”

 • Kvalitātes būtība un kā to uztver cilvēks
 • Metodes kvalitātes nodrošināšanai projektā
 • Veselīga attieksme pret kvalitātes prasībām projektā
 • Iemesli kļūdu nepamanīšanai un neuztveršanai
 • Iemesli neapmierinātībai ar kvalitāti

5. modulis “Projekta komanda un mērķtiecīga saskarsmes vadība tajā”
6. modulis “Viegla un sekmīga komunikācija projekta ietvaros”
7. modulis “Pārmaiņu un emociju vadība projektā”
8. modulis “Risku vadība projektā un cilvēku apziņā”

Kursu materiāli un norise

Cenā iekļauti kursu materiāli elektroniskā formātā. Var vienoties par materiālu izdruku, ja nepieciešams.

Apmācības iespējams organizēt gan pasūtītāja telpās, gan citās telpās. Iespējams nodrošināt ēdināšanu.

Valoda

Apmācības notiek latviešu vai krievu valodā, atkarībā no grupas prasībām. Visi mācību materiāli ir latviešu valodā.

Pasniedzēji

Apmācības vada pasniedzēji, kuri ir savas jomas profesionāļi ar ievērojamu praktisko pieredzi un kuri ieguvuši atbilstošus sertifikātus, kas apliecina kvalifikāciju, zināšanas un prasmes projektu vadībā un psiholoģijā.

Tuvākās apmācības

Datumi tiks paziņoti. Pieprasiet informāciju!


<< Citas apmācību tēmas

Pieraksties mūsu jaunumiem

Gedvillo Consulting
E-pasts:

 .