LEAN pamati

Tuvākās apmācības

Datumi tiks paziņoti. Pieprasiet informāciju!

Pilnvērtīga LEAN pamatu apmācība

Dinamiskas divu dienu apmācības, kas tiek papildināti ar praktiskiem darbiem, video un diskusijām par apmācību dalībnieku darba specifiku. Apmācības sevī iekļauj visu nepieciešamo informāciju un sniedz nepieciešamās iemaņas, lai sāktu izmantot LEAN jeb Taupīgas saimniekošanas domāšanu savā organizācijā, projektā vai ikdienā.

Kam šīs apmācības domātas

Mācības piemērotas jebkuram uzņēmuma darbiniekam, jo Lean aktivitātēs jāiesaista visi uzņēmuma darbinieki: 

 • Lēmuma pieņēmēji uzņēmumā, jo bez to atbalsta un uzņēmuma stratēģijas maiņas veiksmīgas pārmaiņas nav iespējamas. 
 • Nodaļu vadītāji rada apstākļus un veicina nepārtrauktu pārmaiņu veikšanu savā departamentā, cehā. Viņu tiešā pakļautībā ir visvairāk darbinieku, tāpēc izpratne par to- ko nozīmē strādāt efektīvāk un gudrāk nesīs organizācijai vislielāko ieguvumu
 • Ikdienas darba veicēji, kas kopā ar vadītāju ierodas apmācībās, jo viņi vislabāk zina ikdienas procesus un to, kas traucē strādāt vēl labāk. Tātad viņiem ir visvairāk ideju! 

Ko sagaidīt no apmācībām

 • Izpratni par Lean un atziņa - vai šis domāšanas veids ir piemērots Jūsu uzņēmumam? 
 • Citu uzņēmumu piemēri radīs pārliecību par nepieciešamību sākt efektivizācijas ceļu savā uzņēmumā un ieguvumiem no tā
 • Spēju saskatīt zudumus savā ikdienā un novērst tos
 • Iemaņas identificēt klientu un kolēģu vajadzības, lai veidotu efektīvus procesus un paaugstināt klientu apmierinātību
 • Dažām uzņēmuma problēmām tiks atrasti risinājumi un izteiktas idejas procesu uzlabošanai
 • Uzzīmēts uzņēmumā notiekošs process un izteikti priekšlikumi tā uzlabošanai vai ieviests 5S kāda uzņēmuma vietā
 • Idejas uzņēmuma darba vides sakārtošanai un vienkāršošanai, patērētā laika saīsināšanai, darbinieku apmierinātības paaugstināšanai, mērķu pilnveidošanai
 • Idejas uzņēmumā notiekošo sapulču saīsināšanai un efektivizācijai

Apmācību programma

 • Lean būtība un principi
 • Dažādu uzņēmumu pieredze un piemēri
 • Klients un vērtības jēdziens 
 • Klienta vajadzību izmantošana procesu izveidē
 • Vērtību radošās aktivitātes un zudumu piemēri no dažādām nozarēm
 • Lean metodēs-  5S, Procesu analīze ar MIFA vai VSM, Veiktspējas vadība un Sapulču koncepts
 • Mērījumu veikšanas metodika un veidi  
 • Spēle, video analīze, grupu darbi
 • Mājas darbs

Kursu materiāli un norise

Cenā iekļauti kursu materiāli elektroniskā formātā

Apmācības iespējams organizēt gan pasūtītāja telpās, gan citās telpās. Iespējams nodrošināt ēdināšanu.

Koučings par mājas darba izpildi attālināti 1h.

Pirmās apmācību dienas beigās tiek uzdots mājas darbs. Tā izpildei tike dotas 2 nedēļas un tad seko otrā mācību diena. 

Valoda

Apmācības notiek latviešu valodā. Visi mācību materiāli ir angļu vai latviešu valodā.

Pasniedzēji

Apmācības vada pasniedzēji, kuri ir savas jomas profesionāļi ar ievērojamu praktisko pieredzi un kuri ieguvuši atbilstošus sertifikātus, kas apliecina kvalifikāciju, zināšanas un prasmes. 

Tuvākās apmācības

Datumi tiks paziņoti. Pieprasiet informāciju!


<< Citas apmācību tēmas

Pieraksties mūsu jaunumiem

Gedvillo Consulting
E-pasts:

 .