Projektu vadība

Pamati projektu vadības disciplīnās atbilstoši PMI/PMP vai IPMA metodoloģijai. Paredz ieskatu gan klasiskajā (ūdenskrituma) domāšanā, gan dinamiskajā (Agile) domāšanā. Iespējama PMP vai IPMA sertifikācija.

Agile domāšana

Ievads Agile domāšanā, lai izprastu atšķirības no klasiskās ūdenskrituma metodes un ieliktu pamatus Agile domāšanas veidā un pamatprincipos.

Scrum

Scrum ideoloģijas apskats, izskatot visas Scrum lomas, ceremonijas un artefaktus, kā arī Scrum domāšanas principus un veiksmes iemeslus. Iespējama sertifikācija.

Kanban

Kanban metodikas pamati, izskaidrojot Kanban plūsmas ideoloģiju, Kanban dēli, WIP, plūsmas optimizāciju, metrikas, kā arī iespēju izveidot savu reālu Kanban dēli, ar kuru sākt darboties. Iespējama sertifikācija.

Lean

Izpratne par Lean, spēja saskatīt zudumus un tos novērst, identificēt vajadzības procesu optimizēšanai, ar iespēju dažām studentu problēmām atrast risinājumu un radīt idejas procesu uzlabošanai.

Procesu modelēšana un optimizēšana

Metodes procesu analīzei un vizualizācijai, procesu mērīšana un KPI noteikšana, procesu optimizācija un modelēšana, izmaiņu ieviešana dzīvē.

Projektu vadības psiholoģiskie aspekti    

Aspekti, kuriem ir jāizpildās veiksmīgā projektu vadībā. Cilvēka psiholoģijai un emocionālajai inteliģencei ir noteicoša loma projekta veiksmes nodrošināšanā.    

Programmatūras ieviešana savā uzņēmumā

Soļi un metodika efektīvai, paredzamai un caurspīdīgai programmatūras izstrādei un ieviešanai savā uzņēmumā - no idejas līdz strādājošam risinājumam.

Prasmīga prasību analīze un apkopošana

Praktiskas metodes biznesa, funkcionālo un tehnisko prasību apkopošanā, strukturēšana, prioritāšu noteikšanā analītiķiem, risinājumu arhitektiem un produktu īpašniekiem.

Gedvillo Consulting
Tālrunis: +371 29115452
E-pasts:

 .