Projektu un programmatūras audits

Gadījumos, kad pasūtītājs vai piegādātājs ir satraucies par kādu projekta fāzi, sastāvdaļu vai projektu kopumā, ir iespējams veikt visa projekta vai šīs daļas auditu atbilstoši projektā izmantotajai metodoloģijai, vai arī balsoties uz projekta vadības un programmatūras izstrādes labo praksi. Audita procesā tiek izskatīta visa atbilstošā projekta dokumentācija, tiek veiktas intervijas ar projekta dalībniekiem, kā rezultātā tiek sastādīta audita atskaite, kura ietver:

 • Problēmas raksturojumu
 • Situācijas raksturojumu nepieciešamajās vai visās projekta vadības sfērās
 • Rekomendācijas situācijas uzlabošanai

Ar audita palīdzību jūs variet iegūt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem:

 1. kādēļ piegādātājs kavē termiņus jaunu papildinājumu piegādē, un kādi varianti ir, lai šo risinātu
 2. kādēļ piegādātājs nepilda solījumus
 3. kādēļ piegādātātie risinājumi ir nekvalitātīvi un kā tos uzlabot
 4. vai darbinieku definētās prasības pret sistēmu tiešām ir nepieciešamas un biznesam nes vērtību
 5. kādus procesus, reģistrus un atskaites sistēmā vēl nepieciešams automatizēt, kardināli paaugstinot sistēmas un darbinieku efektivitāti
 6. kurus vēl neautomatizētus biznesa procesus būtu lietderīgi iekļaut sistēmā, lai palielinātu tās vērtību un biznesa efektivitāti
 7. kādas nodaļas iekļaut nākamās (piemēram, ražošana, loģistika) un kādi varētu būt izaicinājumi to darot
 8. kādēļ darbinieki izmanto sistēmu tikai daļēji, vai neizmanto vispār, un kā panākt, lai tie sāktu lietot kā paredzēts
 9. kādēļ darbinieki pieļauj tik daudz kļūdas darbā ar sistēmu, un kā panākt, lai šādas kļūdas netiktu pieļautas
 10. kādēļ sistēma strādā tik lēni, un kā var uzlabot ātrdarbību vai optimizēt datubāzes izmēru
 11. kādēļ ir tik daudz neparedzētu kļūdu sistēmas darbībā, un kā tās novērst
 12. vai tiešām nav iespējams realizēt konkrētas biznesa prasības, jo tā saka piegādātājs
 13. un citus ar sistēmas lietošanu un uzturēšanu saistītos izaicinājumus
Sazinieties ar mums un mēs pastāstīsim vairāk, kā mēs varam palīdzēt viest skaidrību tieši Jūsu projektā.
Gedvillo Consulting
Tālrunis: +371 29115452
E-pasts:

 .