Pakalpojumi

Projektu vadība un uzraudzība

Projektu vadība un uzraudzība jebkurā projekta posmā un apjomā.

Programmatūras uzlabošana un attīstīšana

Jau ieviestu sistēmu uzlabošana un tālāka attīstīšana, kā arī esošo izaicinājumu novēršana.

Biznesa procesu optimizācija

Kad nepieciešams skats no malas un pieredze biznesa procesos, lai pārliecinātos, ka strādājat efektīvi un esiet gatavi šo procesu automatizācijai.

Biznesa prasību definēšana

Organizācijas vajadzību un prasību definēšana, lai varētu tās iesniegt potenciālajiem piegādātājiem piedāvājumu sagatavošanai

Piegādātāju atlase

Atbilstošākā piegādātāja atlase, balstoties uz organizācijas specifiku un definētajām biznesa prasībām, kombinējot tās ar ar piegādātāju stiprajām un vājajām pusēm.

Programmatūras atlase

Atbilstošākās biznesa sistēmas atlase no tirgū esošā piedāvājuma, balstoties uz organizācijas specifiku un definētajām biznesa prasībām.

Konsultācijas

Konsultācijas par jebkuriem pakalpojumiem, ko mēs nodrošināt saistībā ar projektu un pārmaiņu vadību, biznesa sistēmām, piegādātājiem utt.

Pārmaiņu vadība

Pārmaiņu vadība organizācijās, kur potenciāli ir gaidāma darbinieku vai partneru pretestība, vai arī nepietiekošs iesaistes līmenis, lai pārmaiņas varētu notikt un iesakņoties.

Projektu audits

Procesā esošu projektu audits, lai izvērtētu projekta atbilstību metodoloģijai, labajai praksei, kā arī novērtētu tā progresu attiecībā pret plānu, un sniegtu rekomendācijas konstatēto problēmu novēršanai.

Gedvillo Consulting
Tālrunis: +371 29115452
E-pasts: arturs@gedvillo.com

 .