Pakalpojumi

Projektu vadība un uzraudzība

Projektu vadība un uzraudzība jebkurā projekta posmā un apjomā, izmantojot dažādas projektu vadības un pārmaiņu vadības metodes.

Projektu un programmatūras audits

Procesā esošu projektu audits, lai izvērtētu projekta atbilstību metodoloģijai, novērtētu tā progresu attiecībā pret plānu, kā arī izstrādātās programmatūras atbilstību un kvalitāti, un sniegtu rekomendācijas konstatēto problēmu novēršanai.

Programmatūras atlase

Atbilstošākās biznesa sistēmas un piegādātāja atlase no tirgū esošā piedāvājuma, balstoties uz organizācijas specifiku un definētajām biznesa prasībām.

Biznesa procesu optimizācija

Kad nepieciešams skats no malas un pieredze biznesa procesos, lai pārliecinātos, ka strādājat efektīvi un esiet gatavi šo procesu automatizācijai.

Biznesa prasību definēšana

Organizācijas vajadzību un prasību definēšana, lai varētu tās iesniegt potenciālajiem piegādātājiem piedāvājumu sagatavošanai

Pārmaiņu vadība

Pārmaiņu vadība organizācijās, kur potenciāli ir gaidāma darbinieku vai partneru pretestība, vai arī nepietiekošs iesaistes līmenis, lai pārmaiņas varētu notikt un iesakņoties.

Programmatūras testēšana

Nodrošinām programmatūras testa scenāriju izstrādi un testēšanu.

Datu migrācija un tīrīšana

Datu iegūšana no esošām sistēmām, to sakārtošana, pārbaude un tīrīša, kā arī konvertācija uz nepieciešamo struktūru un formātu.

Konsultācijas

Konsultācijas par jebkuriem pakalpojumiem, ko mēs nodrošināt saistībā ar projektu un pārmaiņu vadību, biznesa sistēmām, piegādātājiem utt.

Gedvillo Consulting
Tālrunis: +371 29115452
E-pasts:

 .